[VIDEO] Mèo tiên tri dự đoán kết quả Ukraina vs Bắc Macedonia: Không có bất ngờ!

[VIDEO] Mèo tiên tri dự đoán kết quả Ukraina vs Bắc Macedonia: Không có bất ngờ!

Chú mèo tiên tri Cass đưa ra dự đoán kết quả trận Ukraina vs Bắc Macedoni