khăng

khăng

Ramos khăng khăng mình vô tội sau khi vung tay vào mặt Messi【khăng】:Ở trận Real Madrid để thua Barce