châm trước

châm trước

Pique mỉa mai các CĐV Real Madrid trên Twitter【châm trước】:Các CĐV Real Madrid đã trở thành “nạn nhâ