chắc chắn

chắc chắn

Gary Neville chỉ ra sự thiếu chắc chắn của United【chắc chắn】:Manchester United phải nhận rất nhiều s