Sẵn sàng khởi tranh giải hạng Nhì Quốc gia 2022

Sẵn sàng khởi tranh giải hạng Nhì Quốc gia 2022

Sáng 17.4, ban tổ chức Giải hạng Nhì Quốc gia 2022 đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật và phổ biến các sửa