Người chơi châu Á từ: Mặt trời Xing là 80 triệu euro 1 W ul ei 10a gen Bola trực tuyến

Người chơi châu Á có giá trị: Sun Xingzheng 80 triệu euro 1 wu lei 10 triệu euro 10 [Agen Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 12: Gần đây, thị trường chuyển nhượng Đức đã cập nhật thứ hạng của người chơi châu Á và người chơi Hàn Quốc Sun Xingzhang tiếp tục8080triệu euro nằm trong danh sách